Каскадни стилски листови
почетна страница

(Оваа страница користи CSS стилски листови)

Original: http://www.w3.org/Style/CSS/
Преведено од: Bo Arsov

Што е ново?

Учење на CSS

CSS прелистувачи

Авторски алатки

Спец. 1, 21, 3

СЅЅ комплети тестови

W3C централни стилови

Исто така: за развивачи, SAC преводи, работни групи

(прескокни на следната секција)

Каскадните стилски листови (CSS) претставуваат едноставен механизам за додавање стил (на пр. фонт, бои, растојание) на Веб документите. Упатства, книги, мејлинг листи за корисници итн. можат да се најдат на „учење на CSS“ страницата. За основна информација за стилски листови, видете ја страницата Веб стилски листови. Дискусиите за CSS се водат на (архивирана) www-style@w3.org мејлинг листа (и понекогаш на CSS блогот) и на comp.infosystems.www.authoring.stylesheets. Имајте во предвид дека ова е превод на оригиналниот W3C документ и е во сопственост на W3C. Не преземаме никаква одговорност за грешки во копијата.

Што е ново?

(прескокни на следната секција)

(Известувања за нови СЅЅ (нацрти) спецификации види под „CSS тековна работа“)

Нешто да се додаде? Кажете ми!

CSS прелистувачи

(прескокни на следната секција)

Најлесен начин да се почне со експериментирање со стилски листови е да се сними еден од прелистувачите кои поддржуваат CSS. Не сите од подолунаведените прелистувачи ја имплементираат целата спецификациј, меѓутоа многу брзо се објавуваат изданија и ова набрзо би требало да се промени. Разни сајтови опишуваат бубачки и заобиколници.

Овие извори го документираат нивото на поддршка во разните прелистувачи:

СЅЅ авторски алатки

(прескокни на следната секција)

Во моментов, повеќето веб авторски алатки даваат некаков вид поддршка за СЅЅ стилски листови. Листата подолу е далеку од целосна, но ги содржи (хронолошки) сите алатки коишто се поднесени до нас.

Друг софтвер

(прескокни на следната секција)

СЅЅ спецификации

СЅЅ има различни нива и профили. Грубо кажано, десктоп прелистувачите го имплементираат ниво 1, 2 или 3, другите програми го имплементираат соодветниот профил за нивната платформа: мобилни телефони, PDA, печатачи, создавачи на говор итн.

Други спецификации кои се занимаваат со СЅЅ:

Книга: „Каскадни стилски листови„ (3то издание) -- грешки

Историјата на СЅЅ е опишана во поглавје 20 на книгата Каскадни стилски листови, дизајнирање за на Интернет, од Хекон Виум Ли и Берт Бос (2ро издание, 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

СЅЅ Валидно
СЅЅ!Валиден HTML 4.0! РСС фидови Atom фид

Берт Бос, СЅЅ контакт
Последно обновување $датум: 2010/01/19 18:40:52 $ GMT